Naturens rättigheter i Sverige

Vi är ett nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter.

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Nya Earth Rights Conversations våren 2018

Earth Rights Conversations är en seminarieserie som Lodyn arrangerar tillsammans med End Ecocide Sweden och Latinamerikagrupperna, inom ramen för nätverket Naturens Rättigheter i Sverige. Under våren hålls seminarierna som webinars, öppna för deltagande...

läs mer

Patricia Gualinga från Sarayakufolket i Ecuador hotad till livet

Skriv under namninsamling till stöd för Patricia Gualinga från Sverige till Ecuadors regering! Sarayakufolket, ett urfolk i Ecuador, har under lång tid kämpat för rätten till sin mark. Patricia Gualinga Montalvo har hela tiden varit en del av denna kamp för regnskogen...

läs mer

Mission Lifeforce för lagstiftning mot ekocid

Äntligen har Mission Lifeforce: Earth Protectors Trust Fund blivit verklighet. Detta globala initiativ för ekocidlagstiftning gör det möjligt för vem som helst att bli Jordens beskyddare, genom att bidra till att finansiera små ö-stater att delta i Internationella...

läs mer

Kommande events

Craig Kauffman: Implementing Rights of Nature – strategies and obstacles

Michelle Bender: Advancing Holistic and Ocean Rights-Based Governance

Hugo Echeverría: When Courts meet the Wild. The case of Nature’s rights in Ecuador

Aktörer

Det är vi som utgör Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Lodyn

Lodyn är en tankesmedja och förening som verkar för att hela och fördjupa relationen mellan människan och Jorden, vårt hem. I vårt arbete integrerar vi ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politisk samhällsförändring. Lodyn har arbetat med Naturens rättigheter sedan 2013. Vi har ett särskilt fokus på frågans filosofiska och psykologiska möjligheter, hur Naturens rättigheter har potential att generera och spegla en ny världsbild och en förnyad relation till resten av naturen som levande subjekt. Läs mer

Swedish Earth Right Lawyers

SERL (Swedish Earth Rights Lawyers) är ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. Några av de frågor som nätverket arbetar med är hur Naturens Rättigheter kan införlivas i svensk lag, vilken lagstiftning som redan är i linje med Naturens Rättigheter, internationell rätt avseende Naturens Rättigheter och att samla juridisk information avseende Naturens Rättigheter. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

Med stöd från Världsnaturfonden WWF.

End Ecocide Sweden

End Ecocide Sweden arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Läs mer

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar tillsammans med rörelser i Latinamerika för en global omfördelning av makt och resurser för att nå en rättvis och hållbar värld. I Latinamerika stödjer vi bl.a. urfolksrörelser som lyckats påverka så att naturen nu har juridiska rättigheter i Ecuador och Bolivia. Nu är det Sveriges tur! Välkommen att engagera dig i vår temagrupp: Buen Vivir och Naturens rättigheter som jobbar med dessa frågor. Läs mer

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Några videoklipp om Naturens rättigheter.

Från Facebook

Gå med i Facebook-gruppen Naturens rättigheter i Sverige!

 

 

16 hours ago

Erica Lundström

Så du kommer i håg var du kan göra en insats mot gruvkramarlobbyn upp till 60 minuter varje torsdag! Om du har möjlighet och lust, förstås! Välkommen!

Skrota minerallagen! För #FastMarkRentVattenLevandeKulturarvFeb 22, 11:00f mRiksbron, StockholmVi manifesterar för:
- alla människors rätt till rent vatten och fast mark
- hållbar samhällsutveckling
- urfolksrätt
- mångfald och artrikedom
- global solidaritet med världens urfolk i kamp mot rovdrift på naturen

Stoppa pågående och planerade gruvprospekteringar i hela Sápmi: i Gállok/Kallak, Rönnbäck, Laver och många andra hotade platser i norra Sverige! Rädda Vättern från gruvprojektet i Norra Kärr! Skyddet av allas vår livsmiljö måste gå före gruv- och fossilbränslebolagens profithunger!

Vi kräver respekt för urfolks rättigheter, för mark, vatten och kulturlandskap överallt, i Sverige och världen. -#WaterIsLife #NoDAPL #StandWithStandingRock - Vi manifesterar för en hållbar framtid med rennäring, turism, dammsäkerhet, återvinning och fortsatt fantastiska naturupplevelser.

Den envisa kampen har börjat ge resultat, till exempel har Ojnareskogen blivit Natura 2000 område, men vi kräver att Ojnareskogen blir nationalpark och att Bästeträsk bli klassat som vattenskyddsområde. Vi väntar fortfarande på besked om Gállok och Rönnbäck, samt flera andra hotade platser.

För varje gruvmotståndare som åtalas för sitt försvar av miljö och urfolksrätt, för varje ny prospektering som godkänns utan lokalbefolkningens medgivande, så växer motståndet i Sverige mot exploateringspolitiken.

På bron: Vi delar flygblad och sätter upp banderoller på brons räcken. Vi samtalar med de som är intresserade och har tid att stanna till en stund. Hjälp till med det du känner för och stanna så länge du vill och kan.
Förresten, det här har vi gjort sen slutet av november 2013 - så vi är envisa! Torsdagen den 30 november 2017 firade vi fyra år på bron, men vi fortsätter!

Vi som står bakom brodemonstrationerna samlas i denna grupp: #FastMarkRentVattenLevandeKulturarv Stockholm. Kom med du också!

PS. Kolla in webbsidan www.riksbro.se/ för mer information kopplat till gruvboomen (lite på engelska/some parts in english).
Där finns just nu två aktuella namninsamlingar - en mot gruva i Laver och en mot gruva vid Unden! Skriv under, tack!
Vi finns även på Twitter:@riksbron och Instagram: @fastmarkrentvatten.

IN ENGLISH
We decorate the bridge with banners and hand out flyers to remind politicians and other people passing that the present mineral policy is a threat to our living environment.

We stand up for:
- Everyone's right to solid ground, clean water and a living cultural heritage
- Sustainability
- Indigenous peoples' rights
- Biological diversity
- Global solidarity with indigenous peoples

Our message is:
- The Swedish Mineral Law must be abolished!
- Stop current and planned mine prospecting!
- Turn Ojnareskogen and Bästeträsk on Gotland into a National park!
- Promote recycling!

Join us!

(On Thursday 30:th of November 2017 we celebrated our 4:th anniversery on the bridge. But we continue, of course!)
... See MoreSee Less

Skrota minerallagen! För #FastMarkRentVattenLevandeKulturarv

3 days ago

Susanna Fjällström

Kamp Gállok i Jokkmokk sommaren 2013. Stefan Silponah Mikaelsson, Sametingets dåvarande presidieordförande uttalar sig om planerna på att starta en järngruva i Gállok.

"Eftersom vi befinner oss i en älvdal som har varit utsatt för så pass lång tid med intrång och utvinning av naturresurser så känns det som att någon gång är smärtgränsen passerad. Och för min personliga del så är det nu som smärtgränsen passeras om det blir en gruva här."

Det var Stefan tillsammans med Åsa Simma, ledare för Giron Sámi Teáhter som medverkade vid International Rights of Nature Tribunal i Bonn i november förra året och där lyfte fall av exploatering av natur och människor i Sápmi t ex Julevädno/Lule älv och konsekvenser för livsbetingelserna längs Lule älvdal.

#luleälvdal #gállok #urfolksrätt #gruvfrittjokkmokk
#naturensrättigheter #tribunal #Bonn #vittnesmål #Sápmi #julevädno

Tor
Se och lyssna på kloka ord om vad som är bäst att satsa på i Jokkmokk! Dela gärna 🙂

#stefanmikaelsson #gállok #kallak #jokkmokk #gruva #gruvor #mänskligarättigheter #winterconference #kolonierna #kampgállok #smärtgräns #utvinning #exploatering #samer #samisk #same #kultur #museum #klimatkompetenscenter #climate
... See MoreSee Less

Tor
Load more

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för Naturens rättigheter, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

Global Alliance for the Rights of Nature, Community Environmental Legal Defense Fund, Earth Law Center, End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Australian Earth Law Alliance, Environmental Law and Governance Alliance, mfl