Naturens rättigheter i Sverige

Vi är ett nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter.

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Ny FN-rapport om Naturens rättigheter

Ny FN-rapport om Naturens rättigheter

Den tionde rapporten från initiativet Harmony with Nature, som samlar initiativ och beslut inom fältet Naturens rättigheter globalt, har presenterats av FN:s generalsekreterare som uppföljning till resolution 73/235. Den mest signifikanta konsekvensen av att erkänna...

läs mer
Ny europeisk nod för Naturens rättigheter!

Ny europeisk nod för Naturens rättigheter!

Under Earth Rights Conference bildades en europeisk nod för Naturens rättigheter som en del av the Global Alliance for the Rights of Nature. Syftet är att samla människor och organisationer som arbetar med frågan i Europa, för att stödja varandra och arbeta gemensamt...

läs mer

Kommande events

Bokmässan: Naturens Rättigheter och Vättern som subjekt

Datum: september 26, 2019

Tid: 11.30-11.50

Plats: Grön Scen, E Hallen på Bokmässan, Göteborg

Välkomna att lyssna på ett samtal om naturens rättigheter och hur det skulle kunna vara om vi erkände till exempel Vättern som ett subjekt. Martin Hultman, docent vid Chalmers och medförattare till boken den första boken om naturens rättigheter på svenska samtalar tillsammans med Arci Pasanen, processledare för Vätterns rättigheter. I samarbete med Studiefrämjandet och […]

Bokmässan: Naturens Rättigheter och Vättern som subjekt

Datum: september 27, 2019

Tid: 14.30-14.50

Plats: Grön scen E Hallen på Bokmässan, Göteborg

Välkomna att lyssna på ett samtal om naturens rättigheter och hur det skulle kunna vara om vi erkände till exempel Vättern som ett subjekt. Martin Hultman, docent vid Chalmers och medförattare till boken den första boken om naturens rättigheter på svenska samtalar tillsammans med Arci Pasanen, processledare för Vätterns rättigheter. Detta samtal kommer att modereras […]

Onsdagkväll: Naturens rättigheter

Datum: oktober 16, 2019

Tid: 18-19.30

Plats: Ekocentrum, Göteborg

Föreläsningar

Martin Hultman och Arci Pasanen från Naturens Rättigheter Göteborg kommer att hålla en föreläsning samt workshop om naturens rättigheter i förhållande till sjön Vättern. Hur skulle det kunna se ut om norra Europas största drickvattentäkt skulle erkännas som ett juridiskt subjekt? Vad gör det med oss att tänka att en sjö har rätt att vara […]

Vätterns rättigheter

Datum: oktober 23, 2019

Tid: 18-21

Plats: Österängens konsthall, Jönköping

Nätverket för Naturens Rättigheter i Sverige bjuder in till en öppen träff med föreläsning och samtal om Vätterns rättigheter. Kvällen är öppen för alla och vi hoppas på att få träffa gamla och nya aktörer som jobbat med Vätternfrågan och de som vill engagera sig i Vätterns rättigheter. Vi har som vilja att lyfta Vättern […]

Be FN anta Deklarationen om Moder Jords rättigheter!

Nära en miljon människor har skrivit under för att FN ska anta en deklaration för Moder Jords rättigheter. Gör det du med!

Aktörer

Det är vi som utgör Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Lodyn

Lodyn är en tankesmedja och förening som verkar för att hela och fördjupa relationen mellan människan och Jorden, vårt hem. I vårt arbete integrerar vi ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politisk samhällsförändring. Lodyn har arbetat med Naturens rättigheter sedan 2013. Vi har ett särskilt fokus på frågans filosofiska och psykologiska möjligheter, hur Naturens rättigheter har potential att generera och spegla en ny världsbild och en förnyad relation till resten av naturen som levande subjekt. Läs mer

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar tillsammans med rörelser i Latinamerika för en global omfördelning av makt och resurser för att nå en rättvis och hållbar värld. I Latinamerika stödjer vi bl.a. urfolksrörelser som lyckats påverka så att naturen nu har juridiska rättigheter i Ecuador och Bolivia. Nu är det Sveriges tur! Välkommen att engagera dig i vår temagrupp: Buen Vivir och Naturens rättigheter som jobbar med dessa frågor. Läs mer

 

Naturens Rättigheter Göteborg

Naturens Rättigheter Göteborg är ett nätverk av aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå genom att arrangera föreläsningar och workshops till civilsamhället, lokalpolitiker och andra strategiska aktörer. Vi har som mål att få fler i Göteborg att förstå frågan, utbilda fler ambassadörer samt stötta det nationella nätverkets målsättningar. Intresserad av att haka på? Läs mer om oss här.

Med stöd från Världsnaturfonden WWF.

End Ecocide Sweden

End Ecocide Sweden arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Läs mer

Swedish Earth Right Lawyers

SERL (Swedish Earth Rights Lawyers) är ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. Några av de frågor som nätverket arbetar med är hur Naturens Rättigheter kan införlivas i svensk lag, vilken lagstiftning som redan är i linje med Naturens Rättigheter, internationell rätt avseende Naturens Rättigheter och att samla juridisk information avseende Naturens Rättigheter. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Några videoklipp om Naturens rättigheter.

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för Naturens rättigheter, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

Global Alliance for the Rights of Nature, Community Environmental Legal Defense Fund, Earth Law Center, End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Australian Earth Law Alliance, Environmental Law and Governance Alliance, mfl