Naturens rättigheter i Sverige

Vi är ett nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter.

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Senaste nytt

Att fira Moder Jord

Att fira Moder Jord

Av Arci Pasanen, Naturens rättigheter i Göteborg Den 22 april 2018 firades den internationella dagen för Moder Jord i Göteborg! Antagligen för första gången sedan den instiftades av FN år 2009. Det blev en lyckad och vacker tillställning som inleddes med en ceremoni...

läs mer
Domstol i Colombia ger rättigheter till Amazonas

Domstol i Colombia ger rättigheter till Amazonas

Colombias Högsta domstol meddelade igår i ett beslut att landets del av Amazonskogen har rättigheter som en juridisk person: "Colombianska Amazonas erkänns som ett rättssubjekt" inklusive "rätten till lagligt skydd, förvaltning, bevarande och restaurering". Domstolen...

läs mer
Motion om naturens rättigheter på Klimatriksdagen

Motion om naturens rättigheter på Klimatriksdagen

Representanter från Latinamerikagrupperna, Swedish Earth Rights Lawyers, Lodyn, Naturens Rättigheter i Sverige, End Ecocide Sverige, Nätverket för naturens rättigheter i Göteborg och Suohpanterror bidrar med en motion om naturens rättigheter till Klimatriksdagen, 4-6...

läs mer

Kommande events

Naturen – subjekt eller objekt? Perspektiv från urfolk, religion och politik.

Datum: juni 5, 2018

Tid: 18-20.30

Plats: Göteborgs Interreligiösa Center, Kyrkogatan 25

Naturens rättigheter och världsbild – olika religioners natursyn (Göteborg)

Aktörer

Det är vi som utgör Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Lodyn

Lodyn är en tankesmedja och förening som verkar för att hela och fördjupa relationen mellan människan och Jorden, vårt hem. I vårt arbete integrerar vi ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politisk samhällsförändring. Lodyn har arbetat med Naturens rättigheter sedan 2013. Vi har ett särskilt fokus på frågans filosofiska och psykologiska möjligheter, hur Naturens rättigheter har potential att generera och spegla en ny världsbild och en förnyad relation till resten av naturen som levande subjekt. Läs mer

Swedish Earth Right Lawyers

SERL (Swedish Earth Rights Lawyers) är ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens Rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. Några av de frågor som nätverket arbetar med är hur Naturens Rättigheter kan införlivas i svensk lag, vilken lagstiftning som redan är i linje med Naturens Rättigheter, internationell rätt avseende Naturens Rättigheter och att samla juridisk information avseende Naturens Rättigheter. Kontakta gärna oss om du vill veta mer!

Med stöd från Världsnaturfonden WWF.

End Ecocide Sweden

End Ecocide Sweden arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Läs mer

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar tillsammans med rörelser i Latinamerika för en global omfördelning av makt och resurser för att nå en rättvis och hållbar värld. I Latinamerika stödjer vi bl.a. urfolksrörelser som lyckats påverka så att naturen nu har juridiska rättigheter i Ecuador och Bolivia. Nu är det Sveriges tur! Välkommen att engagera dig i vår temagrupp: Buen Vivir och Naturens rättigheter som jobbar med dessa frågor. Läs mer

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Några videoklipp om Naturens rättigheter.

Från Facebook

Gå med i Facebook-gruppen Naturens rättigheter i Sverige!

 

 

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för Naturens rättigheter, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

Global Alliance for the Rights of Nature, Community Environmental Legal Defense Fund, Earth Law Center, End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Australian Earth Law Alliance, Environmental Law and Governance Alliance, mfl