Naturens rättigheter i Sverige

ett nätverk av individer och organisationer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter.

Om naturens rättigheter

Naturens rättigheter innebär ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses inte längre som rättslösa objekt underordnade människan, utan som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden.

Läs mer om naturens rättigheter hos Lodyn.

Naturens rättigheter i Sverige vill att:

  • Naturens rättigheter erkänns i regeringsformen

Naturens rättigheter inkluderas i regeringsformen, där de grundläggande fri- och rättigheterna fastslås. Staten inrättar en ombudsman för naturen som värnar om naturens rättigheter.

  • FN antar Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Deklarationen om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010, antas av FN:s generalförsamling som komplement till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  • Ekocid blir ett internationellt brott 

Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen.

Senaste nytt

Rättigheter handlar om respekt, inte förnuft

Lena Andersson skrev om Naturens rättigheter på DN:s ledarsida den 23 november (Om naturen ges rättigheter har även tumören rätt till ett värdigt liv). Toppenbra att frågan lyfts tycker vi, även om vi inte håller med om resonemanget. Här är en replik, skriven av...

läs mer

Kommande events

Naturens rättigheter i Karlstad

Datum: februari 22, 2020

Tid: 13.00

Plats: NWT, Våxnäsgatan 20 i Karlstad

Vilka rättigheter kan naturen ha? På årets kretskonferens med Naturskyddsföreningen i Karlstad berättar Pella Thiel om hur delar av världen har infört rättigheter för naturen. Kan det bli verklighet i Sverige? Föredraget och workshopen är en del av Naturskyddsföreningens dag, läs mer om detaljerna i länken.

Att ge naturen rätt till sig själv

Datum: mars 12, 2020

Tid: 18.30 - 20.30

Plats: Gävle Konstcentrum

En kväll om boken ”Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden” i Gävle. Tillsammans med Ingrid och Nikolas Berg som är författare till boken. Det kommer att starta en bokcirkel utifrån boken med start onsdag 29 januari kl 16.00. Anmälan och frågor direkt till kari.littmarcksahlin(a)gmail.com Arrangeras av Omställning Gävle.

Naturens rättigheter – en ny vision för hållbarhet

Datum: mars 22, 2020

Tid: 10.00 - 16.00

Plats: Studiefrämjandet Falken, Göteborg

I Göteborg anordnas för första gången en längre utbildning om naturens rättigheter i samarbete med Lodyn. Henrik Hallgren, en av initiativtagarna till Lodyn kommer att hålla i kursen som vänder sig till alla som vill lära sig mer och fördjupa sina kunskaper om naturens rättigheter. Läs mer om kursen och anmäl dig via länken.

Det finns ett utkast till Deklaration om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010. Ge din röst för att FN ska anta den!

 

Varför behövs en sådan deklaration? Lyssna på några röster nedan:

Aktörer

Det är vi som utgör Nätverket Naturens rättigheter i Sverige.

Lodyn

Lodyn är en tankesmedja och förening som verkar för att hela och fördjupa relationen mellan människan och Jorden, vårt hem. I vårt arbete integrerar vi ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politisk samhällsförändring. Lodyn har arbetat med Naturens rättigheter sedan 2013. Vi har ett särskilt fokus på frågans filosofiska och psykologiska möjligheter, hur Naturens rättigheter har potential att generera och spegla en ny världsbild och en förnyad relation till resten av naturen som levande subjekt. Läs mer

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna arbetar tillsammans med rörelser i Latinamerika för en global omfördelning av makt och resurser för att nå en rättvis och hållbar värld. I Latinamerika stödjer vi bl.a. urfolksrörelser som lyckats påverka så att naturen nu har juridiska rättigheter i Ecuador och Bolivia. Nu är det Sveriges tur! Välkommen att engagera dig i vår temagrupp: Buen Vivir och Naturens rättigheter som jobbar med dessa frågor. Läs mer

 

Naturens Rättigheter Göteborg

Naturens Rättigheter Göteborg är ett nätverk av aktörer som arbetar med frågan på lokal nivå genom att arrangera föreläsningar och workshops till civilsamhället, lokalpolitiker och andra strategiska aktörer. Vi har som mål att få fler i Göteborg att förstå frågan, utbilda fler ambassadörer samt stötta det nationella nätverkets målsättningar. Intresserad av att haka på? Läs mer om oss här.

Med stöd från Världsnaturfonden WWF.

End Ecocide Sweden

End Ecocide Sweden arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth.

Läs mer

Swedish Earth Right Lawyers

SERL (Swedish Earth Rights Lawyers) är ett nätverk för jurister och andra som vill arbeta med Naturens rättigheter ur ett juridiskt perspektiv. Några av de frågor som nätverket arbetar med är hur Naturens rättigheter kan införlivas i svensk lag, vilken lagstiftning som redan är i linje med Naturens rättigheter, internationell rätt avseende Naturens rättigheter och att samla juridisk information avseende Naturens rättigheter. Kontakta gärna Pia Björstrand om du vill veta mer (pia.bjorstrand@hotmail.com), eller gå med i Facebookgruppen.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Några videoklipp om Naturens rättigheter.

Samarbetspartners

Över hela världen pågår arbetet för Naturens rättigheter, och nätverken är globala. Vi samarbetar med:

Global Alliance for the Rights of Nature, Community Environmental Legal Defense Fund, Earth Law Center, End Ecocide on Earth, Eradicating Ecocide, Australian Earth Law Alliance, Environmental Law and Governance Alliance, mfl