Månad: maj 2018

Sametinget ger stöd till Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Sametinget har vid sitt möte den 25 maj beslutat att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter. Deklarationen fastslår bland annat rätten för Moder Jord och hennes varelser till liv och existens, respekt, återställning och utveckling av  livscykler och livsprocesser. Bakgrunden till Sametingets beslut är det koloniala perspektiv, de exploateringar och klimatförändringar som hotar hela den samiska kulturen. Detta är en global företeelse; ekosystem och traditionella levnadssätt hotas över hela världen. Stater och bolag fortsätter även att bortse från internationellt erkända urfolksrättigheter. Marie Persson Njajta, ledamot i Sametinget som tillsammans med Mona Persson motionerade om frågan i Sametinget hoppas att...

Read More

The Sami Parliament of Sweden endorses the Universal Declaration of Rights of Mother Earth

During the Assembly meeting ​​May 25th, the Sami Parliament decided to support the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth. The Declaration includes the right of Mother Earth and her beings to life and existence, respect, to regenerate its biocapacity and to continue its vital cycles and processes free from human disruptions. The Sami, like many other indigenous peoples, have everyday experiences of how climate change hits directly for example reindeer husbandry. Their traditional ways of life is hard-pressed between climate change and exploitative mining projects and forestry. The parliamentary motion was written by Marie Persson Njajta together...

Read More

Naturens rättigheter på radio i veckan

Tisdagen den 29 maj kl 12.10 handlar Vetandets värld i Sveriges Radio P1 om floden med egna rättigheter – dvs Whanganuifloden på Nya Zeeland, som besökts av Jenny Berntson Djurvall. Detta följs upp i programmet Filosofiska rummet om naturens rättigheter söndagen den 3 juni, också i P1, där Pella Larsdotter Thiel från nätverket Naturens rättigheter i Sverige samtalar med filosoferna Magnus Jiborn och Visa Kurki. Läs Pellas reflektion efter...

Read More