Månad: juli 2018

Naturens rättigheter-expert blir FN-rapportör

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) utsåg vid sitt möte i juli David R Boyd till ny specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. David R Boyd är jurist och författare till boken Rights of Nature – a Legal Revolution that could save the world, som kom ut i höstas. David är även expert i FN-initiativet Harmony with Nature.   Han efterträder John Knox, som fått mycket uppmärksamhet för sin rapport om betydelsen av biologisk mångfald för mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot vad David ska hitta på i rollen, och hoppas ha honom...

Read More