Månad: februari 2019

Lake Erie: första ekosystemet i USA att få rättigheter

Invånarna i Toledo, Ohio, röstade i en historisk folkomröstning den 26 februari ja till Lake Erie Bill of Rights. Deklarationen etablerar rättigheter för Lake Erie att existera, blomstra och utvecklas samt rättigheter för Toledos innevånare till en hälsosam miljö. Lake Erie är världens elfte största sjö och en av de Stora sjöarna i Nordamerika. På 60-talet var sjön så förorenad att den allmänna uppfattningen var att Lake Erie var död. Ett av dess tillflöden, Cuyahogafloden, fattade eld vid flera tillfällen. Sjön var mer ett avlopp än en sjö, och när själva sjön också brann 1969 fattade även allmänheten eld,...

Read More

Sveaskog kan bättre värna naturens rättigheter!

Naturens rättigheter kränks systematiskt i Sveriges skogar. Vi har i decennier vetat att Sverige inte lever upp till vare sig egna eller internationella miljömål. I överenskommelsen mellan rege­ringen, C och L står att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Löfvén säger att ”det är regeringens uppgift att bevara den svenska naturen för kommande generationer”. Statens skogsbolag Sveaskog skulle genast kunna göra mycket för att leva upp till dessa mål och utfästelser. Tillsammans med 22 andra organisationer skriver Naturens rättigheter i Sverige under ett upprop i DN idag. Du kan också skriva under –...

Read More