Månad: maj 2019

Ny europeisk nod för Naturens rättigheter!

Under Earth Rights Conference bildades en europeisk nod för Naturens rättigheter som en del av the Global Alliance for the Rights of Nature. Syftet är att samla människor och organisationer som arbetar med frågan i Europa, för att stödja varandra och arbeta gemensamt med Naturens rättigheter i Europa. Noden är den andra i världen – den första bildades i Latinamerika i höstas. Organisationerna som hittills är inblandade är Global Alliance for the Rights of Nature Naturens Rättigheter &Lodyn Nature Rights France Notre Affaire à Tous OSI Geneva...

Read More

Amendment for the Rights of Nature in the constitution of Sweden

The legal rights of nature have been recognized in laws and court decisions in the United States, Ecuador, Bolivia, Brazil, India, New Zealand, and Colombia. Today, there is a growing discussion on protecting the Rights of Nature in Swedish law. A seminar on the subject, hosted by Rebecka Lemoine, MP of the Green Party, and Pella Larsdotter Thiel, Rights of Nature Sweden, was held in the swedish Parliament on May 14 with world leading experts: Mari Margil (CELDF, USA)  och Gabriela Eslava Bejarano (Dejusticia, Colombia). Proposing a Rights of Nature Amendment to the Constitution of Sweden Protecting the environment is...

Read More

Naturens rättigheter som tillägg till regeringsformen

Behöver grundlagen ändras för att det ska vara möjligt att skydda naturen? Enligt rapporten från IPBES, med alarmerande nyheter om tillståndet i världens ekosystem, krävs fundamentala förändringar av samhällets regelverk på systemnivå för att skydda och restaurera naturen. En rörelse för en sådan transformativ förändring pågår redan. Förståelsen av naturen som rättighetsbärande subjekt manifesteras i beslut i domstolar, parlament och lokalsamhällen världen över. Under seminariet Rights of Nature – a growing global movement i riksdagen 14 maj undersöktes frågan då Rebecka Le Moine (MP) tillsammans med Pella Larsdotter Thiel från Naturens rättigheter i Sverige bjöd in två världsledande röster...

Read More

Verdict for the Tribunal of the Rights of Lake Vättern

At Earth Rights Conference in Sigtuna, Sweden, a Tribunal on the rights of Lake Vättern was held. The following is the verdict from the judges.   We, the judges of the Tribunal of the Rights of Lake Vättern, find that the destructive impacts of increased military shooting exercises, mining operations, and increased aerial activity in and around Lake Vättern violate the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth. The Tribunal for the Rights of Lake Vättern has been created to provide systemic Rights of Nature based alternatives to the false solutions and failed negotiations of the private industries...

Read More

Ny bok: Naturens rättigheter: när lagen ger fred med jorden

Ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg samt forskaren Martin Hultman beskriver, för första gången på svenska, hur naturens rättigheter vuxit fram och idag sprids över världen när floder, skogar och berg får rättigheter i en förvånande hastighet. Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett brott. För många i västvärlden innebär idén ett nytänkande som möjliggör en fredlig relation mellan människa och natur. Historien visar att sådana nya lagar kan bereda väg för verkliga kultur- och systemskiften. Boken visar hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare. Naturens rättigheter: när lagen ger fred med jorden på Bokus Läs mer om boken...

Read More
  • 1
  • 2