Kyrkornas världsråd för naturens rättigheter och ekocidlagstiftning?

I juni resulterade en konferens i ekoteologi i Wuppertal i The Wuppertal Call, som uppmanar Kyrkornas världsråd (WCC) att verka för en bindande Deklaration för Moder Jords rättigheter och utforska möjligheterna att erkänna ekocid som internationellt brott. Uppropet påminner om hoten mot elementen – vatten, jord, luft och eld – och den brådska vi behöver reagera med. Vi har syndat! Vi har varit arroganta som antagit att världen kretsar kring människor och våra behov. Vi har fjärmat oss från förfädernas marker och urfolkens visdom, från våra medskapare djuren och från Jorden som vårt hem. En ekologisk metanoia är av...

Read More