Månad: november 2019

Rättigheter handlar om respekt, inte förnuft

Lena Andersson skrev om Naturens rättigheter på DN:s ledarsida den 23 november (Om naturen ges rättigheter har även tumören rätt till ett värdigt liv). Toppenbra att frågan lyfts tycker vi, även om vi inte håller med om resonemanget. Här är en replik, skriven av Henrik Hallgren (Lodyn) och Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)...

Read More

Första lagförslaget för Naturens rättigheter i Australien

I delstaten Western Australia har ett lagförslag lagts fram av parlamentsledamoten Diane Evers. Det är Australiens första lagförslag för Naturens rättigheter och framtida generationer. Organisationen Australian Earth Law Alliance (AELA) har assisterat i framtagandet av lagförslaget, som även erkänner urfolkens rätt att tala för och försvara sina traditonella territorier och Naturens rättigheter. Vidare förkunnar lagen att nuvarande och kommande generationer har rätt till en hälsosam miljö. – Som det ser ut nu så ger vårt juridiska system röst åt företag medan naturen, ekosystemen, arter och framtida generationer saknar röst, säger Diane Evers. Lagen motiveras av att det nuvarande systemet...

Read More

Påven efterlyser ekocidlagstiftning

Påve Franciscus uppmanar det internationella samfundet att erkänna ekocid som brott! Han sällar sig därmed till ett upprop från Kyrkornas världsråd från i juni om samma sak. Det finns  alltså en stark rörelse inom kristenheten att skydda Skapelsen genom att utkräva ansvar av den som har en allvarlig påverkan på naturen. Under XX International Congress of Penal Law på temat “Criminal Justice and Corporate Business” i Vatikanen 13-16 november meddelade påven Franciscus att katolska kyrkan planerar att introducera begreppet ‘ekologisk synd’ i katekesen. ”Det brådskar att införa en elementär känsla för rättvisa, så att visst uppträdande som företag är...

Read More

Ännu en av Colombias floder får rättigheter

Ytterligare en flod i Colombia har erkänts som rättssubjekt genom ett domstolsbeslut i oktober 2019. I beslutet bekräftas att floden Magdalena och dess bifloder är en enhet som har rätt till skydd, bevarande, underhåll och restaurering. Det juridiska initiativet togs av miljöaktivisterna Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz genom ett sk. ”Acción de Tutela”. Landets konstitution har ett förfarande för att försäkra att grundläggande konstitutionella rättigheter inte kränks av en offentlig myndighet. Miljöaktivisterna ville bland annat få igenom ett förmyndarskap för floden. De varnade för föroreningar och skador som drabbat och fortsätter att drabba floden genom...

Read More