Ännu en av Colombias floder får rättigheter

Ytterligare en flod i Colombia har erkänts som rättssubjekt genom ett domstolsbeslut i oktober 2019. I beslutet bekräftas att floden Magdalena och dess bifloder är en enhet som har rätt till skydd, bevarande, underhåll och restaurering. Det juridiska initiativet togs av miljöaktivisterna Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz genom ett sk. ”Acción de Tutela”. Landets konstitution har ett förfarande för att försäkra att grundläggande konstitutionella rättigheter inte kränks av en offentlig myndighet. Miljöaktivisterna ville bland annat få igenom ett förmyndarskap för floden. De varnade för föroreningar och skador som drabbat och fortsätter att drabba floden genom...

Read More