Månad: december 2019

Church of Sweden to include Rights of Nature in education

The Church of Sweden is with 6 million members the largest member-based organisation in Sweden and the largest Lutheran denomination in Europe. In november, the General Synod decided to approve a motion to include Rights of Nature into education across the board in the organisation. Anna Karin Hammar, Reverend, PhD in theology and member of the Genereal Synod who wrote the motion togehter with Bishop Eva Nordung Byström, says: – It is my conviction that we must change our view of nature to see us all as God’s Creation and carriers of God’s holiness. Only then can we care for...

Read More

Svenska kyrkan beslutar att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen

Svenska kyrkans kyrkomöte beslutade i november att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen, genom att bifalla motionen Studera klimatfrågor och Naturens rättigheter som lämnats av AnnaKarin Hammar, ledamot av Svenska kyrkans kyrkomöte samt ersättare i Kyrkostyrelsen och Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift. – Det är min övertygelse att vi måste förändra vårt synsätt på naturen och se oss alla som Guds skapelse och bärare av Guds helighet. Bara så kan vi bli varsamma om varandra. I det tankemönstret har naturens rättigheter en självklar plats, säger AnnaKarin Hammar. Vi motionerade för att vi är ledamöter i Samiska rådet i...

Read More