Webbaserad skola om naturens rättigheter tillsammans med Världskulturmuseerna

Lär dig mer om naturens rättigheter på webben! Tillsammans med Världskulturmuseerna har Nikolas och Ingrid Berg från Medskaparna tagit fram pedagogiskt material till en webbaserad lärplattform om naturens rättigheter. Arbetet är en del av utställningen HUMAN = NATURE som pågår just nu i Göteborg och flyttar till Etnografiska i Stockholm senare i år. Webbplattformen är en samling pedagogiska verktyg med syfte att utforska människans relation till naturen utifrån olika teman, bland annat naturens rättigheter. Genom materialet kan man lära sig mer om bakgrunden till idén, om hur rörelsen har sett ut runt om i världen, om lokalt engagemang samt...

Read More