Månad: maj 2020

Dags för Naturens rättigheter i Konventionen för Biologisk mångfald!

Självklart borde naturens rättigheter vara en del av Konventionen om biologisk mångfald på högsta policynivå. Så länge naturen är rättslös blir det omöjligt att nå CBD:s syfte. Tillsammans med Rights of Mother Earth i Schweiz har vi föreslagit ett tillägg till utkastet till strategisk plan. För att förslaget ska kunna antas som en del av planen måste det drivas av en av konventionens parter, dvs en stat.

Read More

Ny aktör för naturens rättigheter

Nu är ekopedagogiska föreningen formellt bildad, och nyligen träffades styrelsen för att planera verksamheten. Naturens rättigheter finns med som en huvudfråga på agendan och även i stadgarna. Föreningens ordförande Pia Karlsson Rantanen berättar: – Att ställa om till hållbarhet handlar om att lära av, lära om och lära nytt. Som samhälle och individer behöver vi lära oss synsätt, tankesätt och förhållningssätt som respekterar jorden. Det stora språnget inom alla former av lärande och pedagogik handlar om att jorden, inte människan, behöver stå i centrum. Det tänkandet finns i naturens rättigheter. I föreningens verksamhet kommer vi betona detta. Vi bjuder...

Read More