Författare: Admin

Unga vs staten Colombia nominerade till Childrens Climate Prize – men juryn missar poängen

I början av april i år vann en grupp unga colombianer, representerade av organisationen Dejusticia, ett mål mot staten om avskogning i Amazonas. De nomineras nu till Childrens Climate Prize, som delas ut av Telge Energi. Colombias högsta domstol höll med dem om att avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö, hälsa, mat och vatten. Domstolen ålade miljö- och jordbruksdepartementen att instifta en “intergenerationell pakt för livet i colombianska Amazonas” med uppdrag att reducera avskogningen till noll och minska utsläppen av växthusgaser. “Det är tydligt att staten, trots många internationella avtal, regelverk och lagstiftning i...

Read More

Ecuador firar 10 år med naturens rättigheter i konstitutionen

Den 27-28 september arrangerade Global Alliance for the Rights of Nature en internationell konferens i Quito för att uppmärksamma att Ecuador haft naturens rättigheter i sin konstitution i tio år. Pella Larsdotter Thiel från Naturens rättigheter i Sverige deltog som talare. Under konferensen delades erfarenheter av hur naturen representerats i domstol i 25 olika fall i Ecuador, inklusive den första floden att gå till domstol, Vilcabamba, som representerades av Nori Huddle. De olika fallen med levande entiteter från andra delar av världen – Colombia, Nepal, Indien, Nya Zeeland – beskrevs av aktörer från urfolk, domstolar och aktivister. Urfolk från...

Read More

Naturens rättigheter-expert blir FN-rapportör

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) utsåg vid sitt möte i juli David R Boyd till ny specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. David R Boyd är jurist och författare till boken Rights of Nature – a Legal Revolution that could save the world, som kom ut i höstas. David är även expert i FN-initiativet Harmony with Nature.   Han efterträder John Knox, som fått mycket uppmärksamhet för sin rapport om betydelsen av biologisk mångfald för mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot vad David ska hitta på i rollen, och hoppas ha honom...

Read More

Sametinget ger stöd till Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Sametinget har vid sitt möte den 25 maj beslutat att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter. Deklarationen fastslår bland annat rätten för Moder Jord och hennes varelser till liv och existens, respekt, återställning och utveckling av  livscykler och livsprocesser. Bakgrunden till Sametingets beslut är det koloniala perspektiv, de exploateringar och klimatförändringar som hotar hela den samiska kulturen. Detta är en global företeelse; ekosystem och traditionella levnadssätt hotas över hela världen. Stater och bolag fortsätter även att bortse från internationellt erkända urfolksrättigheter. Marie Persson Njajta, ledamot i Sametinget som tillsammans med Mona Persson motionerade om frågan i Sametinget hoppas att...

Read More