Författare: Admin

2020 years report from UN Harmony with Nature

Mother Earth will only be preserved through a paradigm shift from a human-centric society to an Earth-centred global ecosystem. President of the General Assembly on International Mother Earth Day, 22 April 2020 The UN programme Harmony with Nature (where several swedes connected to Rights of Nature Sweden perticipate as experts) releases a report from the Secretary General every year. This years report is the 11th and it reflects on how the Covid-19 crisis is a reminder of the importance of a harmoniuos relationship between people and Nature, and that this relationship is dependent on societal and individual values and...

Read More

2020-års rapport från UN Harmony with Nature

Mother Earth will only be preserved through a paradigm shift from a human-centric society to an Earth-centred global ecosystem. President of the General Assembly on International Mother Earth Day, 22 April 2020 FN-programmet Harmony with Nature (där flera svenskar kopplade till nätverket för Naturens rättigheter medverkar som experter) släpper varje år en rapport från Generalsekreteraren. Årets rapport är den 11 i ordningen. Den lyfter hur Covid-19 krisen är en påminnelse om vikten av en harmonisk relation mellan människor och natur, och att denna är beroende av samhälleliga och individuella värderingar och normer. Fältet Naturens rättigheter och en jordlig rättsfilosofi...

Read More

Convention on Biodiversity Advances the Rights of Nature in Proposed Post-2020 Global Biodiversity Framework

FOR IMMEDIATE RELEASE: September 2, 2020 Montreal, Canada—The Convention on Biological Diversity (CBD) has become the first international environmental treaty proposing to advance the Rights of Nature. This milestone occurred in the updated “zero draft” for a post-2020 global biodiversity framework, which will be up for adoption during the 15th meeting of the “Conference of the Parties” (COP) to the CBD in 2021 in Kunming, China. Specifically, the zero draft added the following approach to implement the framework: ”Consider and recognize, where appropriate, the rights of nature.” “We hope this important milestone will inspire State parties to join the...

Read More

Konventionen för biologisk mångfald inkluderar Naturens rättigheter i nytt ramverk

FN:s Konvention för Biologisk mångfald (CBD) är den första internationella överenskommelsen som föreslår rättigheter för naturen, något Naturens rättigheter i Sverige arbetat för under året. Det nya utkastet på ramverk för biologisk mångfald post-2020 (motsvarande ett Parisavtal för naturen) som ska antas under COP15 i Kunming, China 2021 innehåller skrivningen: ”Consider and recognize, where appropriate, the rights of nature.” Naturens rättigheter kan vara vändpunkten för ett mänskligt samhälle i samspel med ekosystemen, något som är omöjligt att nå när naturen uppfattas som enbart en resurs för människan, utan röst i mänskliga rättssystem. -Vi hoppas att denna milstolpe ska inspirera...

Read More

Dags för Naturens rättigheter i Konventionen för Biologisk mångfald!

Självklart borde naturens rättigheter vara en del av Konventionen om biologisk mångfald på högsta policynivå. Så länge naturen är rättslös blir det omöjligt att nå CBD:s syfte. Tillsammans med Rights of Mother Earth i Schweiz har vi föreslagit ett tillägg till utkastet till strategisk plan. För att förslaget ska kunna antas som en del av planen måste det drivas av en av konventionens parter, dvs en stat.

Read More