Författare: Admin

Dags för Naturens rättigheter i Konventionen för Biologisk mångfald!

Självklart borde naturens rättigheter vara en del av Konventionen om biologisk mångfald på högsta policynivå. Så länge naturen är rättslös blir det omöjligt att nå CBD:s syfte. Tillsammans med Rights of Mother Earth i Schweiz har vi föreslagit ett tillägg till utkastet till strategisk plan. För att förslaget ska kunna antas som en del av planen måste det drivas av en av konventionens parter, dvs en stat.

Read More

Boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”

Ny upplaga, ny titel – och engelsk version på gång! Efter att den första upplagan sålt slut satsar förlaget på en ny upplaga av boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden”. Vi är glada över att förlaget Roos & Tegnér har tagit detta beslut, det är en viktig bok med ett viktigt budskap i de utmanande omställningstider vi lever i. Dessutom kommer beskedet samtidigt som ett internationellt förlag vill ge ut boken på engelska, berättar Chalmer-forskaren Martin Hultman som skrivit boken tillsammans med ekopedagogerna Ingrid Berg och Nikolas Berg. Hultman beskriver  hur boken bearbetats inför nya upplagan:...

Read More

Arbetarrörelsen efterlyser ekocid som brott

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center skriver på SvD Debatt idag om ekocid. ”Vi ställer oss bakom den växande världsopinion som kräver att storskalig miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans ecocide), ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid”, skriver de. – Mycket välkommet att LO och Olof Palmes internationella center tar ställning för ekocid som internationellt brott, säger Peder Karlsson från End Ecocide Sweden. Det är inte bara ekosystemen som exploateras av den rovdrift som idag är laglig – världens arbetare...

Read More

Webbaserad skola om naturens rättigheter tillsammans med Världskulturmuseerna

Lär dig mer om naturens rättigheter på webben! Tillsammans med Världskulturmuseerna har Nikolas och Ingrid Berg från Medskaparna tagit fram pedagogiskt material till en webbaserad lärplattform om naturens rättigheter. Arbetet är en del av utställningen HUMAN = NATURE som pågår just nu i Göteborg och flyttar till Etnografiska i Stockholm senare i år. Webbplattformen är en samling pedagogiska verktyg med syfte att utforska människans relation till naturen utifrån olika teman, bland annat naturens rättigheter. Genom materialet kan man lära sig mer om bakgrunden till idén, om hur rörelsen har sett ut runt om i världen, om lokalt engagemang samt...

Read More

Church of Sweden to include Rights of Nature in education

The Church of Sweden is with 6 million members the largest member-based organisation in Sweden and the largest Lutheran denomination in Europe. In november, the General Synod decided to approve a motion to include Rights of Nature into education across the board in the organisation. Anna Karin Hammar, Reverend, PhD in theology and member of the Genereal Synod who wrote the motion togehter with Bishop Eva Nordung Byström, says: – It is my conviction that we must change our view of nature to see us all as God’s Creation and carriers of God’s holiness. Only then can we care for...

Read More