Författare: Admin

Church of Sweden to include Rights of Nature in education

The Church of Sweden is with 6 million members the largest member-based organisation in Sweden and the largest Lutheran denomination in Europe. In november, the General Synod decided to approve a motion to include Rights of Nature into education across the board in the organisation. Anna Karin Hammar, Reverend, PhD in theology and member of the Genereal Synod who wrote the motion togehter with Bishop Eva Nordung Byström, says: – It is my conviction that we must change our view of nature to see us all as God’s Creation and carriers of God’s holiness. Only then can we care for...

Read More

Svenska kyrkan beslutar att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen

Svenska kyrkans kyrkomöte beslutade i november att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen, genom att bifalla motionen Studera klimatfrågor och Naturens rättigheter som lämnats av AnnaKarin Hammar, ledamot av Svenska kyrkans kyrkomöte samt ersättare i Kyrkostyrelsen och Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift. – Det är min övertygelse att vi måste förändra vårt synsätt på naturen och se oss alla som Guds skapelse och bärare av Guds helighet. Bara så kan vi bli varsamma om varandra. I det tankemönstret har naturens rättigheter en självklar plats, säger AnnaKarin Hammar. Vi motionerade för att vi är ledamöter i Samiska rådet i...

Read More

Rättigheter handlar om respekt, inte förnuft

Lena Andersson skrev om Naturens rättigheter på DN:s ledarsida den 23 november (Om naturen ges rättigheter har även tumören rätt till ett värdigt liv). Toppenbra att frågan lyfts tycker vi, även om vi inte håller med om resonemanget. Här är en replik, skriven av Henrik Hallgren (Lodyn) och Pella Thiel (Naturens rättigheter i Sverige)...

Read More

Första lagförslaget för Naturens rättigheter i Australien

I delstaten Western Australia har ett lagförslag lagts fram av parlamentsledamoten Diane Evers. Det är Australiens första lagförslag för Naturens rättigheter och framtida generationer. Organisationen Australian Earth Law Alliance (AELA) har assisterat i framtagandet av lagförslaget, som även erkänner urfolkens rätt att tala för och försvara sina traditonella territorier och Naturens rättigheter. Vidare förkunnar lagen att nuvarande och kommande generationer har rätt till en hälsosam miljö. – Som det ser ut nu så ger vårt juridiska system röst åt företag medan naturen, ekosystemen, arter och framtida generationer saknar röst, säger Diane Evers. Lagen motiveras av att det nuvarande systemet...

Read More

Påven efterlyser ekocidlagstiftning

Påve Franciscus uppmanar det internationella samfundet att erkänna ekocid som brott! Han sällar sig därmed till ett upprop från Kyrkornas världsråd från i juni om samma sak. Det finns  alltså en stark rörelse inom kristenheten att skydda Skapelsen genom att utkräva ansvar av den som har en allvarlig påverkan på naturen. Under XX International Congress of Penal Law på temat “Criminal Justice and Corporate Business” i Vatikanen 13-16 november meddelade påven Franciscus att katolska kyrkan planerar att introducera begreppet ‘ekologisk synd’ i katekesen. ”Det brådskar att införa en elementär känsla för rättvisa, så att visst uppträdande som företag är...

Read More