Författare: Admin

Ny bok: Naturens rättigheter: när lagen ger fred med jorden

Ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg samt forskaren Martin Hultman beskriver, för första gången på svenska, hur naturens rättigheter vuxit fram och idag sprids över världen när floder, skogar och berg får rättigheter i en förvånande hastighet. Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett brott. För många i västvärlden innebär idén ett nytänkande som möjliggör en fredlig relation mellan människa och natur. Historien visar att sådana nya lagar kan bereda väg för verkliga kultur- och systemskiften. Boken visar hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare. Naturens rättigheter: när lagen ger fred med jorden på...

Read More

Earth Rights Conference 2019

Den 6 maj kom den hittills mest ambitiösa genomgången av tillståndet i naturen globalt. Rapporten från IPBES visar att en miljon djurarter närmar sig utrotning och det krävs ”grundläggande, systemomfattande förändringar” för att rädda ”grunden för våra ekonomier, försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen”. Samtidigt som det blir allt tydligare hur samhället koloniserar livsutrymmet för andra arter, växer en ny rörelse fram i världen. I domstolar, parlament och lokala administrationer världen över erkänns sjöar, skogar och floder som juridiska personer. Rörelsen för Naturens rättigheter utgör en brygga mellan moderna västerländska institutioner och urfolkens förståelse av människan som...

Read More

Lake Erie: första ekosystemet i USA att få rättigheter

Invånarna i Toledo, Ohio, röstade i en historisk folkomröstning den 26 februari ja till Lake Erie Bill of Rights. Deklarationen etablerar rättigheter för Lake Erie att existera, blomstra och utvecklas samt rättigheter för Toledos innevånare till en hälsosam miljö. Lake Erie är världens elfte största sjö och en av de Stora sjöarna i Nordamerika. På 60-talet var sjön så förorenad att den allmänna uppfattningen var att Lake Erie var död. Ett av dess tillflöden, Cuyahogafloden, fattade eld vid flera tillfällen. Sjön var mer ett avlopp än en sjö, och när själva sjön också brann 1969 fattade även allmänheten eld,...

Read More

Sveaskog kan bättre värna naturens rättigheter!

Naturens rättigheter kränks systematiskt i Sveriges skogar. Vi har i decennier vetat att Sverige inte lever upp till vare sig egna eller internationella miljömål. I överenskommelsen mellan rege­ringen, C och L står att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Löfvén säger att ”det är regeringens uppgift att bevara den svenska naturen för kommande generationer”. Statens skogsbolag Sveaskog skulle genast kunna göra mycket för att leva upp till dessa mål och utfästelser. Tillsammans med 22 andra organisationer skriver Naturens rättigheter i Sverige under ett upprop i DN idag. Du kan också skriva under –...

Read More

Unga vs staten Colombia nominerade till Childrens Climate Prize – men juryn missar poängen

I början av april i år vann en grupp unga colombianer, representerade av organisationen Dejusticia, ett mål mot staten om avskogning i Amazonas. De nomineras nu till Childrens Climate Prize, som delas ut av Telge Energi. Colombias högsta domstol höll med dem om att avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö, hälsa, mat och vatten. Domstolen ålade miljö- och jordbruksdepartementen att instifta en “intergenerationell pakt för livet i colombianska Amazonas” med uppdrag att reducera avskogningen till noll och minska utsläppen av växthusgaser. “Det är tydligt att staten, trots många internationella avtal, regelverk och lagstiftning i...

Read More