Författare: Admin

Lake Erie: första ekosystemet i USA att få rättigheter

Invånarna i Toledo, Ohio, röstade i en historisk folkomröstning den 26 februari ja till Lake Erie Bill of Rights. Deklarationen etablerar rättigheter för Lake Erie att existera, blomstra och utvecklas samt rättigheter för Toledos innevånare till en hälsosam miljö. Lake Erie är världens elfte största sjö och en av de Stora sjöarna i Nordamerika. På 60-talet var sjön så förorenad att den allmänna uppfattningen var att Lake Erie var död. Ett av dess tillflöden, Cuyahogafloden, fattade eld vid flera tillfällen. Sjön var mer ett avlopp än en sjö, och när själva sjön också brann 1969 fattade även allmänheten eld,...

Read More

Sveaskog kan bättre värna naturens rättigheter!

Naturens rättigheter kränks systematiskt i Sveriges skogar. Vi har i decennier vetat att Sverige inte lever upp till vare sig egna eller internationella miljömål. I överenskommelsen mellan rege­ringen, C och L står att ”staten ska vara en föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn”. Löfvén säger att ”det är regeringens uppgift att bevara den svenska naturen för kommande generationer”. Statens skogsbolag Sveaskog skulle genast kunna göra mycket för att leva upp till dessa mål och utfästelser. Tillsammans med 22 andra organisationer skriver Naturens rättigheter i Sverige under ett upprop i DN idag. Du kan också skriva under –...

Read More

Unga vs staten Colombia nominerade till Childrens Climate Prize – men juryn missar poängen

I början av april i år vann en grupp unga colombianer, representerade av organisationen Dejusticia, ett mål mot staten om avskogning i Amazonas. De nomineras nu till Childrens Climate Prize, som delas ut av Telge Energi. Colombias högsta domstol höll med dem om att avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö, hälsa, mat och vatten. Domstolen ålade miljö- och jordbruksdepartementen att instifta en “intergenerationell pakt för livet i colombianska Amazonas” med uppdrag att reducera avskogningen till noll och minska utsläppen av växthusgaser. “Det är tydligt att staten, trots många internationella avtal, regelverk och lagstiftning i...

Read More

Ecuador firar 10 år med naturens rättigheter i konstitutionen

Den 27-28 september arrangerade Global Alliance for the Rights of Nature en internationell konferens i Quito för att uppmärksamma att Ecuador haft naturens rättigheter i sin konstitution i tio år. Pella Larsdotter Thiel från Naturens rättigheter i Sverige deltog som talare. Under konferensen delades erfarenheter av hur naturen representerats i domstol i 25 olika fall i Ecuador, inklusive den första floden att gå till domstol, Vilcabamba, som representerades av Nori Huddle. De olika fallen med levande entiteter från andra delar av världen – Colombia, Nepal, Indien, Nya Zeeland – beskrevs av aktörer från urfolk, domstolar och aktivister. Urfolk från...

Read More

Naturens rättigheter-expert blir FN-rapportör

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) utsåg vid sitt möte i juli David R Boyd till ny specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. David R Boyd är jurist och författare till boken Rights of Nature – a Legal Revolution that could save the world, som kom ut i höstas. David är även expert i FN-initiativet Harmony with Nature.   Han efterträder John Knox, som fått mycket uppmärksamhet för sin rapport om betydelsen av biologisk mångfald för mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot vad David ska hitta på i rollen, och hoppas ha honom...

Read More