Författare: Admin

Ecuador firar 10 år med naturens rättigheter i konstitutionen

Den 27-28 september arrangerade Global Alliance for the Rights of Nature en internationell konferens i Quito för att uppmärksamma att Ecuador haft naturens rättigheter i sin konstitution i tio år. Pella Larsdotter Thiel från Naturens rättigheter i Sverige deltog som talare. Under konferensen delades erfarenheter av hur naturen representerats i domstol i 25 olika fall i Ecuador, inklusive den första floden att gå till domstol, Vilcabamba, som representerades av Nori Huddle. De olika fallen med levande entiteter från andra delar av världen – Colombia, Nepal, Indien, Nya Zeeland – beskrevs av aktörer från urfolk, domstolar och aktivister. Urfolk från...

Read More

Naturens rättigheter-expert blir FN-rapportör

Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, UNHRC) utsåg vid sitt möte i juli David R Boyd till ny specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö. David R Boyd är jurist och författare till boken Rights of Nature – a Legal Revolution that could save the world, som kom ut i höstas. David är även expert i FN-initiativet Harmony with Nature.   Han efterträder John Knox, som fått mycket uppmärksamhet för sin rapport om betydelsen av biologisk mångfald för mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot vad David ska hitta på i rollen, och hoppas ha honom...

Read More

Sametinget ger stöd till Deklarationen om Moder Jords rättigheter

Sametinget har vid sitt möte den 25 maj beslutat att stödja Deklarationen om Moder Jords rättigheter. Deklarationen fastslår bland annat rätten för Moder Jord och hennes varelser till liv och existens, respekt, återställning och utveckling av  livscykler och livsprocesser. Bakgrunden till Sametingets beslut är det koloniala perspektiv, de exploateringar och klimatförändringar som hotar hela den samiska kulturen. Detta är en global företeelse; ekosystem och traditionella levnadssätt hotas över hela världen. Stater och bolag fortsätter även att bortse från internationellt erkända urfolksrättigheter. Marie Persson Njajta, ledamot i Sametinget som tillsammans med Mona Persson motionerade om frågan i Sametinget hoppas att...

Read More

The Sami Parliament of Sweden endorses the Universal Declaration of Rights of Mother Earth

During the Assembly meeting ​​May 25th, the Sami Parliament decided to support the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth. The Declaration includes the right of Mother Earth and her beings to life and existence, respect, to regenerate its biocapacity and to continue its vital cycles and processes free from human disruptions. The Sami, like many other indigenous peoples, have everyday experiences of how climate change hits directly for example reindeer husbandry. Their traditional ways of life is hard-pressed between climate change and exploitative mining projects and forestry. The parliamentary motion was written by Marie Persson Njajta together...

Read More