Startdatum: augusti 24, 2020

Slutdatum: december 18, 2020

kurs

Naturens rättigheter är en distanskurs. Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultat av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Men runtom i världen växer det fram rörelser som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan. I denna kurs går vi på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva.

Distanskursen ges på halvfart med åtta virtuella kursträffar på två timmar vardera varannan vecka.