Datum: juni 8, 2020

Tid: 10-16

Plats: Grönsta, Lidingö

Välkommen till en heldag om Naturens rättigheter! Vad skulle hända om vi slutade betrakta Jorden som en egendom, om vi istället såg den som en gemenskap av subjekt? Hur skulle vår idé om hållbarhet förändras om vi erkände att naturen har rättigheter? Hur kan du själv engagera dig för ett sådant skifte?

Välkommen till en utbildningsdag om naturens rättigheter – dess filosofi och praktik. Du kommer få höra inspirerande exempel hur idén tar sig uttryck i olika delar av världen. Du kommer få en inblick i den ekologiska rättsfilosofi som naturens rättigheter bygger på. Kan naturens rättigheter möjliggöra ett omvälvande skifte i vår världsbild? Kan naturens rättigheter förändra de juridiska spelreglerna så att vi kan skapa ett samhälle i harmoni med jordens ekosystem?