Datum: maj 3, 2018

Tid: 18-20

Plats: Solidaritetshuset, Stockholm

Earth Rights Conversation | seminarium

Behöver kapitalismen överges för att vi skall kunna skapa en värld där naturens rättigheter respekteras? Står kapitalismens värderingar och logik i oundviklig kontrast mot naturens rättigheter? Eller utgör naturens rättigheter det nödvändiga ramverk som kan göra kapitalismen hållbar och cirkulär? Vad innebär naturens rättigheter för den privata äganderätten? Och vad menar vi egentligen med kapitalism?

Välkommen till en samtalskväll kring dessa stora, viktiga och spännande frågor! Kvällen inleds med en kort introduktion av Henrik Hallgren, men huvuddelen av tiden utforskar vi frågorna tillsammans.

Det kommer finnas fika till självkostnadspris.

Anmäl dig genom detta formulär

Earth Rights Conversations är en seminarieserie som Lodyn arrangerar tillsammans med End Ecocide Sweden och  Latinamerikagrupperna, inom ramen för nätverket Naturens Rättigheter i Sverige. Platsen är Solidaritetshuset på Tegelviksg 40 i Stockholm.