Datum: februari 26, 2018

Tid: 17.45-19.30

studiecirkel

Pia Björstrand, advokat och medlem i nätverket Swedish Earth Right Lawyers, berättar om arbetet med Magnoliamålet och hur det hade kunnat se ut om naturen hade erkänts som juridiskt rättssubjekt.
Läs om målet här och kika in hemsidan magnoliamålet.se
Pia kommer att delta via Zoom och om man inte har möjlighet att ses tillsammans med oss så är man välkommen att delta via Zoom. ​Tid: 17.45 – 19.30. Pia talar mellan 18.00 och 19.00, så kom i tid! Efteråt kan vi diskutera det vi har lärt oss.
Träffen är en del av en studiecirkel om Naturens rättigheter. Träffar är även planerade 26 mars och 26 april. Kontaktperson: Arci Pasanen, arcipasanen@gmail.com.