Vätterns rättigheter – rights of lake Vättern

”Genom denna deklaration erkänner vi Vätterns oåterkalleliga rätt att existera, blomstra och utvecklas naturligt.”

In English below

Vättern är en älskad sjö, som ger dricksvatten åt hundratusentals människor och livsrum åt ännu fler varelser. Sjön hotas bland annat av föroreningar från gruvprojekt och försvarets övningsskjutningar.

Vi i nätverket för Naturens Rättigheter i Sverige undersöker hur det skulle se ut om Vättern fick rättigheter. Det har resulterat i en rättighetsdeklaration som är utgångspunkten för arbetet och som antogs av Earth Rights Conference 2019, där det även hölls en tribunal för Vättern.

Idag finns det en arbetsgrupp som jobbar med frågan, bland annat genom att bjuda in aktörer både lokala, nationella och internationella till en koalition och ställa sig bakom Vätterns rättigheter och Vätterns rättighetsdeklaration. Syftet med koalitionen är att synliggöra stödet för frågan och skapa ett nätverk av aktörer som stärker arbetet tillsammans.

Vill er organisation ställa er bakom koalitionen? Det innebär att vi lägger upp er logga/namn på hemsidan och uppdaterar er med information gällande processen. Kontakta i så fall Arci Pasanen på arcipasanen [a] gmail.com

Under 2020 har arbetsgruppen arbetat tillsammans med GARN – Global Alliance for the Rights of Nature, inför en europeisk tribunal för akvatiska ekosystems rättigheter. Vättern blev vald till en av fem europeiska fall som kommer att representeras i tribunalen. Detta arbete är nu pågående och man kan följa det på GARN Europas Facebooksida.  

English: The Rights of Nature Network Sweden has since 2019 worked on the rights of lake Vättern which is the second largest lake of the country. This work has so far resulted in a Lake Vättern Bill of Rights that was presented during the Earth Rights Conference 2019 in Sigtuna Sweden, where a tribunal for the rights of lake Vättern was held.

Together with GARN Europe we are working to bring the case of lake Vättern to the European tribunal in 2021, together with four other european aquatic ecosystems. You can follow the process through their Facebook page.

We aim to create a coalition of different actors that unite behind the rights of lake Vättern and the Lake Vättern Bill of Rights. We invite local, national and international movements, organisations and activists groups to unite in this coalition in order to help us bring awareness to the cause. If your organisation is interested in joining please send an email to arcipasanen [a] gmail.com with your logo. We will keep you updated with the process of recognizing the rights of lake Vättern.


KOALITIONEN the coalition

Lokala aktörer local partners

Nationella aktörer national partners

INternationella aktörer international partners

DEKLARATION OM VÄTTERNS RÄTTIGHETER

Vätterns rättighetsdeklaration har utarbetats av Swedish Earth Right Lawyers, ett nätverk av jurister som är en del av Naturens Rättigheter i Sverige.

tribunalen

Under Earth Rights Conference 2019 hölls en tribunal för Vätterns rättigheter i samarbete med Global Alliance for the Rights of Nature. Tribunalen bedömde om pågående och planerade verksamheter kan innebära kränkningar mot sjön Vätterns rättigheter.

Senaste nytt

Prince Charles calls for Rights of Nature, creates Terra Carta

Prince Charles calls for Rights of Nature, creates Terra Carta

Prince Charles of Wales love for Nature is well known. At the One Planet Summit in Paris on January 11th, he presented the "Terra Carta", a plan to reunite people and nature, calling on business to provide leadership and resources for transition. The concept of this...

läs mer
2020-års rapport från UN Harmony with Nature

2020-års rapport från UN Harmony with Nature

Mother Earth will only be preserved through a paradigm shift from a human-centric society to an Earth-centred global ecosystem. President of the General Assembly on International Mother Earth Day, 22 April 2020 FN-programmet Harmony with Nature (där flera svenskar...

läs mer